top of page

Công ty cổ phần G-Holdings
= Suy nghĩ =

Vấn đề hủy hoại môi trường 

tình trạng rác thải gia tăng

スクリーンショット 2022-09-21 9.34.29.png

Mission

Con người đã tiến hành hoạt động sản xuất bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng được tạo ra từ trái đất. Kết thúc của hoạt động sản xuất là chất thải và các tài nguyên thu được từ trái đất sẽ được trả lại dưới dạng chất thải, gây ra các vấn đề môi trường do hoạt độn sản xuất. Đó là văn hóa môi trường hiện nay.

Hoạt động sản xuất hài hòa với thiên nhiên 

‘’phát triển kinh tế = cải thiện môi trường’’

Công ty chúng tôi định nghĩa ``hài hòa với thiên nhiên'' là trạng thái trong đó môi trường toàn cầu được cải thiện thông qua các hoạt động sản xuất và chúng tôi sử dụng công nghệ để tạo ra các nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động sản xuất mà không gây gánh nặng cho môi trường và xử lý chất thải một cách an toàn. Chúng tôi phát triển các công nghệ xử lý và biến rác thải thành tài nguyên, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn để kết hợp công nghệ môi trường vào mô hình kinh doanh và cuộc sống.

スクリーンショット 2022-09-21 9.36.23.png

Nội dung ngành nghề kinh doanh

Thách thức trong việc tạo ra một văn hóa môi trường mới

スクリーンショット 2022-09-21 9.36.46.png

Mission

Công ty chúng tôi

Phát triển công nghệ môi trường Tư vấn ngành nghề liên quan đến môi trường, tập trung vào 2 phần, chúng tôi giải quyết vấn đề môi trường thế giới bằng cách giải quyết vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Khái quát công ty

Tên công ty
Ngày thành lập
Vốn điều lệ
Người đại diện
Trụ sở chính
Nhân viên
Công ty cổ phẩn G-Holdings
2019.07.10
9,000,000 Yên
 Yaegashi Keisuke
7F Shinbashi Ekimae 1-12-9A-PLACE , Shinbashi , Minato-ku, Tokyo
25 người (bao gồm đơn vị ủy thác)

Công ty con ở nước ngoài

Tên công ty
Người đại diện
Địa chỉ
G-HOLDINGS VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
NGUYEN NHAT KIEN
No 88, VU XUAN THIEU STREET, SAI DONG WARD, LONG BIEN DISTRICT, HA NOI CAPITAL.
bottom of page