top of page

Xây dựng văn hóa hài hòa với môi trường và thiên nhiên

Công ty cổ phần G-Holdings chúng tôi là một công ty đang phát triển công nghệ môi trường thế hệ mới và đang thực hiện thử thách xây dựng nền văn hóa văn minh môi trường theo định hướng tuần hoàn cho tương lai.

News

2024.2.29

2024.2.14

フィリピンの某市3000世帯に技術提供します。

2023.10.27

代表がフィリピンへの視察を行いました。

​News

ニュース
vision

Vision

Xây dựng văn hóa hài hòa với môi trường và thiên nhiên

図1.png

 Mặt trái của sự phát triển kinh tế nhanh chóng chính là con người đã nhiều lần hủy hoại môi trường. Những di sản tiêu cực để lại cho thế hệ sau như một gánh nặng. Để giải quyết chuỗi tiêu cực này, chúng tôi đang thực hiện thử thách tạo ra một nền văn hóa mới, gắn kết ‘’phát triển kinh tế với cải thiện môi trường’’ thay vì cấu trúc truyền thống là ‘’phát triển kinh tế = hủy hoại môi trường’’

G holdings 一覧図 (13).png
22.png

Phát triển công nghệ môi trường

23.png

Tư vấn ngành nghề liên quan đến môi trường

24.png

Hoạt động đóng góp xã hội

Business

G holdings 一覧図 (13).png
G holdings 一覧図 (13).png
G holdings 一覧図 (13).png

Dự án đặc biệt

スクリーンショット 2024-02-14 13.57.05.png
AREA納品.png
AREA納品 (1)_edited.png
Special
Business
bottom of page